IEDERE VRIJWILLIGER VERZEKERD VIA DE GEMEENTE  HOUTEN!

De gemeente Houten heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten voor vrijwilligers en mantelzorgers. Dit in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeentes.  Hiermee wil het gemeentebestuur het belang van vrijwilligerswerk voor de Houtense samenleving benadrukken en tegelijkertijd het werk van een vrijwilliger aantrekkelijker maken.

Vrijwilligerswerk is onmisbaar. Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten niet doorgaan. Gelet op het maatschappelijk belang van dit vrijwilligerswerk ziet de gemeente het als haar taak om voor deze vrijwilligers een verzekering af te sluiten. Hiermee wil de gemeente de risico´s bij vrijwilligerswerk zoveel mogelijk beperken. Het kan niet zo zijn dat een vrijwilliger bij zijn activiteiten voor de samenleving, met lege handen staat in geval van schade of een ongeval.

De verzekering bij Centraal Beheer Achmea is bedoeld voor vrijwilligers diein enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Dit kunnen regelmatig terugkerende activiteiten zijn maar ook éénmalige werkzaamheden. Mantelzorgers vallen ook binnen de verzekering. De leeftijd van de vrijwilliger en het aantal uren dat hij of zij vrijwilligerswerk verricht doen niet ter zake.

Registreren niet nodig
Om gebruik te kunnen maken van deze verzekering is het voor organisaties niet nodig om vrijwilligers te registreren. Ook de vrijwilliger hoeft zich vooraf niet bij de gemeente te melden. Het is aan de organisatie/vrijwilliger zelf of hij deze verzekering naast eventuele eigen verzekering houdt of dat hij zijn eigen verzekering op het gebied van vrijwilligers opzegd. De gemeente kan hierin geen nader advies geven. In geval van schade kan de vrijwilliger via de website van de gemeente Houten een schadeformulier invullen en verzenden. Het benodigde formulier is te vinden op houten.nl/digitaalloket. Voordat de gemeente het formulier naar de verzekeraar doorstuurt kan zij bij de vrijwilligersorganisatie aanvullende informatie opvragen. Voor een schadeclaim wegens diefstal is het bovendien nodig dat de indiener eerst aangifte bij de politie doet. De verzekeraar handelt de schade direct af met de verzekerde en informeert de gemeente over de afhandeling. De collectieve vrijwilligersverzekering bestaat uit een aantal onderdelen:

Het is niet de bedoeling om eigen verzekeringen op te zeggen.

•aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en rechtspersonen
•ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers
•bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
•verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
•rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Antoinette Smits,                       tel .(030) 63 92 611.