Kies in de linkerkolom je categorie.

Vac.nr: 1666 Titel: Lid van de werkgroep fairtradegemeente Houten
Organisatie: Werkgroep Fairtrade gemeente Houten Contactpersoon: Roel Melchers
Type: vacature Aantal gezochte vrijwilligers: drie
Wanneer:
In 2009 wordt onze gemeente de eerste fairtrade-gemeente van Nederland. Inmiddels is onze province zelfs de eerste fairtradeprovincie van Nederland geworden.

Met z′n vieren bemensen we nu de werk-groep, maar we willen graag meer doen. Dat kan alleen met meer mensen.

De werkgroep komt eens in de zes weken bijeen. De vergadertijd is beperkt tot anderhalf uur.
De zaken die we aanpakken hangen af van de zaken die de werkgroepleden, waaronder jijzelf dus!, belangrijk vinden.

Maar het zijn altijd dingen die je graag doet. Zaken die we als werkgroep belangrijk vinden, maar die niemand uit kan voeren... blijven liggen.

Met jou er bij hopen we wat meer te kunnen doen.
Meer weten...? Geef me een belletje.
Roel melchers, 0651 279 332
Werktijd:
Wat we in de werkgroep, waar jij dus deel van uitmaakt, afspreken.
Waar:
 reageren


Vac.nr: 1659 Titel: Voorzitter Handbal Houten
Organisatie: Handbal Houten Contactpersoon: Norbert Herremans
Type: vacature Aantal gezochte vrijwilligers: 1
Wanneer:

overdag
‘s avonds
door de week
weekend
Handbal Houten is een mooie vereniging waar zowel ruimte is voor breedtesport als voor topsport. Onze heren spelen zelfs in de eredivisie. Omdat deze dynamische sport steeds populairder wordt, is er veel aanwas. Wil jij voorzitter worden van deze mooie vereniging met ambities? Heb jij de skills om mensen te motiveren, te inspireren en wil jij meehelpen met het verder professionaliseren van onze vereniging?

Stuur dan een mail naar onze secretaris Norbert Herremans: secretariaat@handbalhouten.nl. Meld je aan! Jij kan het verschil maken!
Ook een duobaan is bespreekbaar.

Bestuur Handbal Houten #samenmakenwehandbalhouten
Werktijd:
minimaal 8 uur in de week verdeeld over meerdere avonden en in het weekend
Waar:
 reageren


Vac.nr: 1650 Titel: bestuurslid, tevens penningmeester
Organisatie: stichting Vrienden van Fort bij Rijnauwen Contactpersoon: Yvon Horsten
Type: vacature Aantal gezochte vrijwilligers: 1
Wanneer:
* geeft mede vorm aan de activiteiten van de Vriendenstichting * stelt deelbegrotingen op voor de verschillende projecten * onderneemt actie voor het werven van subsidies en fondsen * onderneemt actie voor het genereren van eigen geld (o.a.donateurs) * is verantwoordelijk voor het (laten) bijhouden van de financiele administratie     De Vriendenstichting is actief op het Fort bij Rijnauwen te Bunnik
Werktijd:
gemiddeld vier uur per maand
Waar:
 reageren


Vac.nr: 1631 Titel: Bestuursleden
Organisatie: Stichting Gehandicaptenbelangen Houten (SGH) Contactpersoon: Nasrin Tabibian
Type: vacature Aantal gezochte vrijwilligers: 2
Wanneer:

overdag
‘s avonds
door de week
weekend
Stichting Gehandicapten Houten (SGH) behartigt de belangen van mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke of verstandelijke beperking. Sinds begin 2017, heeft de SGH een interim bestuur.
Wij zijn momenteel op zoek naar mensen die onze stichting komen versterken als bestuursleden. Wij zoeken naar een voorzitter en een secretaris.
Voor meer informatie over de SGH zie: www.gehandicaptenbelangenhouten.nl. Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Stuur dan een email naar: sghhouten@gmail.com.  
Werktijd:
twee dagdelen per maand
Waar:

Houten Noord-Oost
Houten Noord-West
Houten Zuid-Oost
Houten Zuid-West
 reageren


Vac.nr: 1625 Titel: Lid Werkgroep Mantelzorg
Organisatie: Adviesraad Sociaal Domein Houten Contactpersoon: Ingrid van der Vorst
Type: vacature Aantal gezochte vrijwilligers: 3
Wanneer:

overdag
De gemeente Houten heeft bewonersinspraak hoog in het vaandel staan en heeft daarvoor de Adviesraad Sociaal Domein Houten (ASDH) geïnstalleerd. Deze adviesraad heeft tot taak om de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien rond het beleid in het sociaal domein. Het gaat om beleid voortkomend uit de WMO, de jeugdwet en de participatiewet. De ASDH bestaat leden uit de werkgroepen WMO, Jeugd, participatiewet (Werk en Inkomen) en mantelzorg. Uit alle werkgroepen hebben maximaal 2 leden zitting in de asdH. Daarnaast zijn er 4 onafhankelijke leden zonder binding met de werkgroepen, maar met een sterke affiniteit met het beleid binnen het sociaal domein.

Voor de Werkgroep Mantelzorg zoeken we:  leden die ervaring en/of affiniteit hebben met de mantelzorg en actief willen meedenken over het beleid rond het sociaal domein in het algemeen en de mantelzorg in het bijzonder. Wij vragen van u wel veel tijd en inzet. De ASDH komt minimaal eens per maand bijeen en vaker indien nodig. De satelliet mantelzorg vaardigt 2 leden af naar de ASDH. De Werkgroep Mantelzorg  vergadert op de vrijdagochtend eens per drie weken. Daarnaast is er wel enige voorbereidingstijd nodig. Daar staat tegenover dat u invloed krijgt op het beleid rond de mantelzorg en andere onderdelen binnen het sociaal domein. U doet het werk samen met een aantal zeer betrokken collegae, u leert uw gemeente kennen en uw inzet wordt zeer gewaardeerd. Voor meer informatie over de werkgroep mantelzorg kunt u contact opnemen met Hilde Delissen via hildedelissen@hotmail.com. Wij hopen van u te horen.
Werktijd:
enkele uren per maand
Waar:
 reageren


Vac.nr: 1574 Titel: bestuurslid vrijwilliger communicatie en social media
Organisatie: Hartslagnu houten Contactpersoon: Addy raaijmakers
Type: vacature Aantal gezochte vrijwilligers: minimaal 1 mag ook meer
Wanneer:
Het Rode Kruis Houten komt graag in contact met een gedreven vrijwilliger die de verantwoordelijkheid draagt voor communicatie en social media binnen het bestuur.  
Werktijd:
zelf in te vullen, samen 6x per jaar een vergadering
Waar:
 reageren


Vac.nr: 1561 Titel: KansPlus zoekt nieuwe bestuursleden
Organisatie: KansPlus Contactpersoon: Dickie van de Kaa
Type: vacature Aantal gezochte vrijwilligers: 2
Wanneer:

overdag
door de week
Het bestuur van KansPlus is op zoek naar kandidaten voor een tweetal functies in het bestuur: - een bestuurslid met specifieke kennis en ervaring op het gebied van Communicatie en PR en gebruik van de moderne media voor communicatie. - een bestuurslid die bekend is met het veld van het speciaal onderwijs en passend onderwijs, met name voor kinderen met een verstandelijke beperking. Het bestuur van KansPlus bestuurt de vereniging en geeft daarmee richting  aan KansPlus met al zijn ledengroepen evenals aan het bureau van de vereniging. Ook vertegenwoordigt het bestuur KansPlus naar de andere maatschappelijke medespelers. De ouders en verwanten moeten zich kunnen vinden in het bestuur als personen en als hun belangenbehartiger(s).  Daartoe moet een KansPlus bestuurder zich verbonden voelen met de belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking en zich kunnen vinden in de visie van KansPlus en de strategie die uitgezet is. Het maatschappelijk krachtenveld is hem/haar bekend. Ook moet een bestuurder kunnen samenwerken in het bestuur als team en rekening houden met de krachten die binnen een vereniging spelen, zeker bij KansPlus met zijn sterk gelaagde opbouw van ledengroepen. Als meewerkend bestuur wordt van een KansPlus bestuurder tevens gevraagd waar nodig zelf aan beleidsvoorbereiding te doen en deze vorm te geven, alsook uitvoering te geven aan beleid en hiertoe stappen te ondernemen. Dit vraagt soms om specifieke vaardigheden op formeel- bestuurlijk -financieel dan wel inhoudelijk vlak. Het bestuur vergadert eens per maand. De totale tijdbesteding voor een bestuurslid kan gemiddeld
3 – 4 uur per week bedragen. Onkosten: er is een onkostenvergoeding, geen vacatiegeld. Heeft u belangstelling voor één van de functies? Neem vrijblijvend contact op met Pouwel van de Siepkamp, voorzitter KansPlus via pouwel@vandesiepkamp.nl ( 06 55161136) of met Dickie van de  Kaa, directeur van KansPlus D.vandeKaa@kansplus.nl  (030 2363744)
Werktijd:
3-4 uur per week
Waar:

Houten Noord-Oost
 reageren


Vac.nr: 1560 Titel: Secretaris voor Judovereniging Groot Houten
Organisatie: Judovereniging Groot Houten Contactpersoon: Sander Mackaaij
Type: vacature Aantal gezochte vrijwilligers: 1
Wanneer:

overdag
‘s avonds
door de week
weekend

Judovereniging Groot Houten

Judovereniging Groot Houten is een bloeiende vereniging van bijna 300 leden met hun eigen judotalenten en judoambities. Het is een vereniging waar meisjes en jongens, van jong tot oud, een leven lang met veel plezier, recreatief of in wedstrijdverband kunnen judoën. Judovereniging Groot Houten biedt ook S-judo aan voor kinderen met een fysieke of mentale beperking. Daarnaast wordt er jiu jitsu gegeven aan mannen en vrouwen vanaf 16 jaar.  

Het bestuur van Judovereniging Groot Houten zoekt een enthousiaste:

Secretaris

 

De functie:

Als secretaris ben je het eerste aanspreekpunt van de vereniging voor internen. Je bent “het geheugen van de vereniging” en de spin in het web wat betreft interne sturing. 

Dit ga je doen:

 • Je vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.
 • Je neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst. 
 • Je verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen. 
 • Je stelt in overleg met de bestuursleden de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen.
 • Je beheert de jaarplanning.
 • Je ziet toe op de juiste content van de website. 
 • Je houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van tien jaar (statuten art 5.17). 
 • Je ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt.
 • Je verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur. 
 • Je stelt de jaarstukken op van de vereniging in overleg met de betrokken bestuurders. 
 • Je hebt inzicht in het ledenaantal (aanmeldingen en opzeggingen). 
 • Je onderzoekt wat de reden van opgaaf is en draagt zorg voor registratie. 

Jouw profiel:

Ben jij accuraat, communicatief vaardig en ben je via telefoon en e-mail goed bereikbaar? Dan komen wij graag met je in contact!  

Wij vragen:

Gemiddeld zo’n 6 uur per maand van je tijd. Twee keer per jaar wordt er een ALV gehouden. Daarnaast zijn er ongeveer 7 bestuursvergaderingen per jaar. Deze vinden plaats in Sporthal ‘The Dome’ (Kruisboog 32 in Houten), waar wij sinds 1 januari 2016 een eigen dojo hebben.  

Wij bieden:

Deelname aan een gemotiveerd en goed lopend bestuur bestaande uit trainers en ouders van judoka’s. Je wordt in een deel van de taken ondersteund door commissieleden. Je krijgt een vrijwilligersvergoeding.  

Contact:

Thom van der Heijden (voorzitter) 030-6390341 of: voorzitter@judogroothouten.nl Kijk voor meer informatie over de vereniging op: www.groothouten.nl    
Werktijd:
Gemiddeld zo'n 6 uur per maand
Waar:

Houten Noord-Oost
 reageren


Vac.nr: 1558 Titel: Penningmeester voor Judovereniging Groot Houten
Organisatie: Judovereniging Groot Houten Contactpersoon: Sander Mackaaij
Type: vacature Aantal gezochte vrijwilligers: 1
Wanneer:

overdag
‘s avonds
door de week
weekend

Judovereniging Groot Houten

Judovereniging Groot Houten is een bloeiende vereniging van bijna 300 leden met hun eigen judotalenten en judoambities. Het is een vereniging waar meisjes en jongens, van jong tot oud, een leven lang met veel plezier, recreatief of in wedstrijdverband kunnen judoën. Judovereniging Groot Houten biedt ook S-judo aan voor kinderen met een fysieke of mentale beperking. Daarnaast wordt er jiu jitsu gegeven aan mannen en vrouwen vanaf 16 jaar.  

Het bestuur van Judovereniging Groot Houten zoekt een enthousiaste

Penningmeester

 

De functie:

Als penningmeester ben je eerstverantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het innen van contributie en huurgelden en betaling van de rekeningen en declaraties.  

Dit ga je doen:

 • Je voert de financiële administratie.
 • Je stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor activiteiten en maakt afspraken over de verantwoording.
 • Je controleert de activiteitenbegrotingen .
 • Je maakt contractafspraken met het vrijwillig en betaald kader over financiële vergoedingen.
 • Je stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze.
 • Je stelt een meerjarenbegroting op. 
 • Je beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag. 
 • Je pleegt overleg met de kascontrolecommissie. 
 • Je vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.
 • Je beoordeelt in overleg met het dagelijks bestuur ad-hoc aanvragen voor financiële middelen.
 

Jouw profiel:

Ben jij accuraat, heb je kennis van en ervaring met financieel beheer en beschik je over financieel inzicht? Dan komen wij graag met je in contact!  

Wij vragen:

Gemiddeld zo’n 8 uur per maand van je tijd, met daarin piekmomenten rondom de ALV (2 keer per jaar), incassomomenten (ook 2 keer per jaar) en de eindejaarsafsluiting. Daarnaast zijn er ongeveer 7 bestuursvergaderingen per jaar. Deze vinden plaats in Sporthal ‘The Dome’ (Kruisboog 32 in Houten), waar wij sinds 1 januari 2016 een eigen dojo hebben.  

Wij bieden:

Deelname aan een gemotiveerd en goed lopend bestuur bestaande uit trainers en ouders van judoka’s. Je krijgt een vrijwilligersvergoeding.  

Contact:

Contact opnemen kan met de voorzitter: Thom van der Heijden via 030-6390341 of voorzitter@judogroothouten.nl. Kijk voor meer informatie over de vereniging op: www.groothouten.nl
Werktijd:
Gemiddeld 8 uur per maand
Waar:

Houten Noord-Oost
 reageren