Vac.nr: 1750 Titel: Bestuurslid / Secretaris Infospreekuur Houten
Organisatie: Infospreekuur Houten Contactpersoon: Frans van Heerden
Type: vacature Aantal gezochte vrijwilligers: Voor het bestuur 1, voor algemeen 3
Wanneer:
De secretaris van het Infospreekuur heeft de volgende taken:
Het actief bijwonen van Bestuursvergaderingen, Vrijwilligersvergaderingen en het  Breed Overleg van de Sociale Partners, alsmede het notuleren van deze vergaderingen.
Verder het het inroosteren tbv het inloopspreekuur.

Daarnaast ook de gebruikelijke taken die voor alle vrijwilligers gelden, te weten een keuze uit:
Meedraaien inloopspreekuur; Thuisadministratie voor cliënten op orde maken; Assisteren bij de voorfase van de schulhulpverlening; Assisteren bij het aanvragen van allerlei regelingen, bijvoorbeeld van toeslagen tot bijstand.
Werktijd:
Eén dagdeel per week is de streefinzet
Waar:
 reageren


Vac.nr: 1659 Titel: Voorzitter Handbal Houten
Organisatie: Handbal Houten Contactpersoon: Norbert Herremans
Type: vacature Aantal gezochte vrijwilligers: 1
Wanneer:

overdag
‘s avonds
door de week
weekend
Handbal Houten is een mooie vereniging waar zowel ruimte is voor breedtesport als voor topsport. Onze heren spelen zelfs in de eredivisie. Omdat deze dynamische sport steeds populairder wordt, is er veel aanwas. Wil jij voorzitter worden van deze mooie vereniging met ambities? Heb jij de skills om mensen te motiveren, te inspireren en wil jij meehelpen met het verder professionaliseren van onze vereniging?

Stuur dan een mail naar onze secretaris Norbert Herremans: secretariaat@handbalhouten.nl. Meld je aan! Jij kan het verschil maken!
Ook een duobaan is bespreekbaar.

Bestuur Handbal Houten #samenmakenwehandbalhouten
Werktijd:
minimaal 8 uur in de week verdeeld over meerdere avonden en in het weekend
Waar:
 reageren


Vac.nr: 1631 Titel: Bestuursleden
Organisatie: Stichting Gehandicaptenbelangen Houten (SGH) Contactpersoon: Nasrin Tabibian
Type: vacature Aantal gezochte vrijwilligers: 2
Wanneer:

overdag
‘s avonds
door de week
weekend
Stichting Gehandicapten Houten (SGH) behartigt de belangen van mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke of verstandelijke beperking. Sinds begin 2017, heeft de SGH een interim bestuur.
Wij zijn momenteel op zoek naar mensen die onze stichting komen versterken als bestuursleden. Wij zoeken naar een voorzitter en een secretaris.
Voor meer informatie over de SGH zie: www.gehandicaptenbelangenhouten.nl. Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Stuur dan een email naar: sghhouten@gmail.com.  
Werktijd:
twee dagdelen per maand
Waar:

Houten Noord-Oost
Houten Noord-West
Houten Zuid-Oost
Houten Zuid-West
 reageren


Vac.nr: 1625 Titel: Lid Werkgroep Mantelzorg
Organisatie: Adviesraad Sociaal Domein Houten Contactpersoon: Ingrid van der Vorst
Type: vacature Aantal gezochte vrijwilligers: 3
Wanneer:

overdag
De gemeente Houten heeft bewonersinspraak hoog in het vaandel staan en heeft daarvoor de Adviesraad Sociaal Domein Houten (ASDH) geïnstalleerd. Deze adviesraad heeft tot taak om de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien rond het beleid in het sociaal domein. Het gaat om beleid voortkomend uit de WMO, de jeugdwet en de participatiewet. De ASDH bestaat leden uit de werkgroepen WMO, Jeugd, participatiewet (Werk en Inkomen) en mantelzorg. Uit alle werkgroepen hebben maximaal 2 leden zitting in de asdH. Daarnaast zijn er 4 onafhankelijke leden zonder binding met de werkgroepen, maar met een sterke affiniteit met het beleid binnen het sociaal domein.

Voor de Werkgroep Mantelzorg zoeken we:  leden die ervaring en/of affiniteit hebben met de mantelzorg en actief willen meedenken over het beleid rond het sociaal domein in het algemeen en de mantelzorg in het bijzonder. Wij vragen van u wel veel tijd en inzet. De ASDH komt minimaal eens per maand bijeen en vaker indien nodig. De satelliet mantelzorg vaardigt 2 leden af naar de ASDH. De Werkgroep Mantelzorg  vergadert op de vrijdagochtend eens per drie weken. Daarnaast is er wel enige voorbereidingstijd nodig. Daar staat tegenover dat u invloed krijgt op het beleid rond de mantelzorg en andere onderdelen binnen het sociaal domein. U doet het werk samen met een aantal zeer betrokken collegae, u leert uw gemeente kennen en uw inzet wordt zeer gewaardeerd. Voor meer informatie over de werkgroep mantelzorg kunt u contact opnemen met Hilde Delissen via hildedelissen@hotmail.com. Wij hopen van u te horen.
Werktijd:
enkele uren per maand
Waar:
 reageren


Vac.nr: 1561 Titel: KansPlus zoekt nieuwe bestuursleden
Organisatie: KansPlus Contactpersoon: Dickie van de Kaa
Type: vacature Aantal gezochte vrijwilligers: 2
Wanneer:

overdag
door de week
Het bestuur van KansPlus is op zoek naar kandidaten voor een tweetal functies in het bestuur: - een bestuurslid met specifieke kennis en ervaring op het gebied van Communicatie en PR en gebruik van de moderne media voor communicatie. - een bestuurslid die bekend is met het veld van het speciaal onderwijs en passend onderwijs, met name voor kinderen met een verstandelijke beperking. Het bestuur van KansPlus bestuurt de vereniging en geeft daarmee richting  aan KansPlus met al zijn ledengroepen evenals aan het bureau van de vereniging. Ook vertegenwoordigt het bestuur KansPlus naar de andere maatschappelijke medespelers. De ouders en verwanten moeten zich kunnen vinden in het bestuur als personen en als hun belangenbehartiger(s).  Daartoe moet een KansPlus bestuurder zich verbonden voelen met de belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking en zich kunnen vinden in de visie van KansPlus en de strategie die uitgezet is. Het maatschappelijk krachtenveld is hem/haar bekend. Ook moet een bestuurder kunnen samenwerken in het bestuur als team en rekening houden met de krachten die binnen een vereniging spelen, zeker bij KansPlus met zijn sterk gelaagde opbouw van ledengroepen. Als meewerkend bestuur wordt van een KansPlus bestuurder tevens gevraagd waar nodig zelf aan beleidsvoorbereiding te doen en deze vorm te geven, alsook uitvoering te geven aan beleid en hiertoe stappen te ondernemen. Dit vraagt soms om specifieke vaardigheden op formeel- bestuurlijk -financieel dan wel inhoudelijk vlak. Het bestuur vergadert eens per maand. De totale tijdbesteding voor een bestuurslid kan gemiddeld
3 – 4 uur per week bedragen. Onkosten: er is een onkostenvergoeding, geen vacatiegeld. Heeft u belangstelling voor één van de functies? Neem vrijblijvend contact op met Pouwel van de Siepkamp, voorzitter KansPlus via pouwel@vandesiepkamp.nl ( 06 55161136) of met Dickie van de  Kaa, directeur van KansPlus D.vandeKaa@kansplus.nl  (030 2363744)
Werktijd:
3-4 uur per week
Waar:

Houten Noord-Oost
 reageren