Toetsingscriteria organisaties


Alle vacatures die bij de Vrijwilligerscentrale binnenkomen, worden getoetst aan de hand van onderstaande criteria. Deze criteria zijn ontwikkeld door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). De richtlijnen worden toegepast door alle Vrijwilligerscentrales in Nederland. 

* Verzekeringen
Alle vrijwilligers zijn verzekerd via de Gemeente Houten
Organisaties die een gebouw bezitten moeten wel een bedrijfs aansprakelijkheidsverzekering hebben.
Werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.
Bij autorijden voor het werk is geen inzittende verzekering nodig. De chauffeur is altijd WA verzekerd.

* Functie-eisen
Geen opleidingseisen (behalve indien noodzakelijk een rijbewijs of een EHBO-Diploma).
Vrijwilligerswerk dient voor een grote groep mensen toegankelijk te zijn.
Dit betekent echter niet dat er geen vaardigheidseisen gesteld kunnen worden.
Bij ervarings-, sexe- en leeftijdseisen moet de reden hiervoor acceptabel zijn (bijvoorbeeld vrouwen in een Blijf-van-mijn-lijf-huis).

* Begeleiding en overleg
Een vaste contactpersoon biedt ondersteuning en begeleiding; er wordt een inwerkperiode afgesproken. Er dient een mogelijkheid te zijn voor onderling overleg met andere vrijwilligers en (eventuele) beroepskrachten over het werk.

* Taakomschrijving
Er dient een duidelijk omschreven takenpakket van de vrijwilliger te zijn, evenals de afbakening in taken en verantwoordelijkheden tussen de beroepskracht en de vrijwilliger.

* Tijdsduur

De organisatie mag maximaal 20 uur per week inzet vragen van de vrijwilliger. De vrijwilliger kan uiteraard zelf bepalen of zij/hij meer uren wil werken; dat is geen zaak voor de Vrijwilligerscentrale.

* Uitsluitingen
Er wordt niet bemiddeld voor profit-organisaties. Het vrijwilligerswerk mag niet het karakter van onbetaalde arbeid hebben.