NETWERK VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ZORG
Het Netwerk vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn (NVZW) is een samenwerkingsverband dat bestaat uit een 16-tal organisaties. Dit zijn (vrijwilligers)organisaties en professionele organisaties. Deze organisaties werken met vrijwilligers als ondersteuning in de thuissituatie daar waar professionele hulp niet altijd voldoende aanwezig is. Voorzitter van dit netwerk is de coordinator van Vrijwilligerscentrale Houten. In mei 1995 is de 1e bijeenkomst geweest waarbij verschillende organisaties in Houten zich hebben uitgesproken voor samenwerking.  In mei 2015 bestond dit netwerk 20 jaar.

HULP VRAGEN

Heeft u, als inwoner van Houten, thuis ondersteuning nodig van een vrijwilliger, iemand die voor u een boodschap doet, iemand die met u meegaat naar een arts of therapeut, mee gaat wandelen of winkelen, kleine klusjes wil doen, dan kunt u een beroep doen op een van deze organisaties. Wilt u, als mantelzorger, ook wel eens even eruit, dan kunt u een beroep doen op een vrijwilliger die bij de achterblijver langs gaat zodat u even een uurtje voor u zelf heeft. De vrijwilliger staat voor u klaar.

VRIJWILLIGERSWERK IN ZORG EN WELZIJN

Vrijwilligers doen in onze samenleving belangrijk werk. Zij zetten zich graag in voor anderen, die hulp nodig hebben en waar verdere mogelijkheden voor hulp niet voldoende aanwezig is. Vrijwilligerszorg is aanvullend op de zelfzorg, mantelzorg en betaalde thuiszorg. In de vrijwilligerszorg draait het veelal om het contact van mens tot mens en juist dat is de uitdaging voor de vrijwilliger. Het doen van vrijwilligerswerk geeft zin, plezier en voldoening aan het leven. Vrijwilligerswerk is plezier voor twee: het is plezierig voor zowel de hulpverlener als voor degene die hulp nodig heeft.

Heeft u vragen over de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen bij een van deze organisaties, dan kunt u contact opnemen met Vrijwilligerscentrale Houten of rechtstreeks met de organisaties.

Mocht u nog vragen hebben en niet de organisatie vinden die u nodig heft, dan kunt u altijd met uw vragen terecht bij het Sociaal Team Houten, tel 030-6392611