Om een vacature(s) te plaatsen op de vacaturebank moet de vacature(s) aan de volgende criteria voldoen:
  • Het werk moet een maatschappelijk belang hebben
  • Het werk mag geen winstoogmerk hebben
  • Het werk mag niet concurrerend zijn met betaald werk
  • Het werk moet een aanvullend karakter hebben en geen betaald werk verdringen